#Excel – Funcția OFFSET()

OFFSET() este o funcție complexă care poate fi folosită în căutare în mod singular (extrage o singură valoare) sau în mod array pentru extragerea mai multor valori dintr-un bloc de celule. Sintaxa: OFFSET(reference, rows, cols, [height], [width]) Referința reprezintă locul din foaia de calcul de raportare la indexul de căutare. În cazul foii de calcul…

Excel–Magic Quadrant Chart

Cercetătorii de la Gartner au standardizat, dacă putem enunța așa, graficele de tip Magic Quadrant, care stabilesc ierarhii diferite pe diferite tipuri de companii, produse, servicii, etc. Tehnica de realizare a acestor tipuri de grafice este relativ simplă și este explicată pas cu pas videoclip-ul următor. https://youtu.be/FkKE07EwwBI Foarte importante în aceste tipuri de grafice sunt…

Problema Excel – Transpose Like – Versiunea 2 (UPDATED 23.01.2017)

După interesul crescut pentru problema anterioară de Excel, un cititor a sugerat o variantă ”mai realistă” a problemei, inroducând conceptul de calendar. Calendarul este generat de o aplicație alternativă și ajunge ca sursă de date într-o foaie nouă de Excel. Structura calendarului este: Marca, Nume Prenume, DataStart, DataFinal, Situație. Situațiile din tabel au următoarea semnificație:…