Power Apps – Edit a multiple selection Person field using gallery

 

This article is a proposal of how to edit a multiple selection Person field from a Power Apps customized form, using a gallery control.

 

We have a list with a Person field that is allowing multiple selections. Fields are Title and Users.

 

Depending on how many users are recorded into the field we can have issues to edit/update the list of users. The control of multiple persons cannot be resized to edit/update easier members from the field (or I do not discover a way to do it).

Editing a multiple selection Person field. Combo control for Person field is renamed to cboUsers.

 

In this article I am proposing a way to edit members from Person field using a gallery control.

To achieve this, insert a button, in my case called Edit, that is creating a collection based on Person field and set a variable to value 1. Code for OnSelect property of the button.

ClearCollect(cUsers, cboUsers.SelectedItems); Set(varDisp, 1)

 

Next step is to create a gallery. Items for gallery is cUsers collection. Better option is to use sorting for Items:

SortByColumns(cUsers, "DisplayName", SortOrder.Ascending)

 

For Visible property of the gallery, I use:

If(varDisp=1, true, false)

 

My form when click on Edit button:

Next step is to change the icon into Trash and add following code to the OnSelect property of Trash icon:

Remove(
cUsers,
ThisItem
);
ForAll(
cUsers, // Current collection
Patch(
MultiUser, // Main data source, name of list from SPO
LookUp(
MultiUser,
Title = txtTitle.Text // Identify the current record into the list.
),
{Utilizatori: cUsers} // Utilizatori is the name of the Person field from list.
)
)

Formula for OnSelect property of Trash icon.

If you receive any error messages like: Title is required, verify if you properly close LookUp function.

Disadvantages of this method is related to speed of deleting items from Gallery related to time for Patching into the list. If you delete faster items, you can receive an error message: Network error when using Patch function. The request operation is invalid.

Even the message appear I was able to delete entire persons from gallery.

Hope you find useful this article!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O funcție de criptare date în Excel

Problema criptării datelor, sau anonimizarea lor cum se spune „la GDPR” are foarte multe soluții ingenioase în diferite platforme. Am văzut ceva metode de criptare și în Excel, în mare parte prin utilizarea metodei Cifrul Cezar sau diferite tipuri de fonturi pentru ascunderea textului sau diferite combinații de funcții CHAR(), CODE().

Fișierele de descărcat pentru acest articol

Dacă aveți Office 365 și Excel-ul actualizat puteți descărca și utiliza fișierul direct de aici: Functie criptare.xlsx

Dacă nu aveți Office 365 dar aveți Google, puteți accesa fișierul de la această adresă: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jbcpZngfK9VA7OIVCsYEm3dRWUzMqBniV3FoXCD1-xc/edit?usp=sharing

Descriere problema

În fișierul din link avem coloana Nume Prenume pe care dorim să o criptăm după un anumit cod de criptare specificat în celula I2. Codul este alfanumeric și poate lua valori variate. Nu am testat pentru fraze întregi.

Ca să pot codifica un text după un alt text trebuie să folosim o funcție Lambda() pe care am salvat-o cu numele fCriptare. Pentru decriptare am folosit o altă funcție Lambda fDecriptare pe care am folosit-o pe coloana D dar și pe E pentru a testa funcția cu un cod incorect specificat in celula J2.

Cazul de utilizare clasic: transferul de date către entități externe. Criptezi datele originale despre nume in coloana C, după care copii ca valori rezultatele în alt fișier pe care vrei sa îl exporți transmiți cuiva. Dacă vrei să afle acele nume trebuie să-i trimiți codul de decriptare. Atenție, funcțiile Lambda sunt dependente de fișierul curent. Transmiterea către altcineva a unui fișier fără funcție va face imposibilă afișarea rezultatelor corecte. Funcțiile Lambda() pot fi transmise și ca text pur și simplu.

Vă reamintesc că separatorii în formulele pe localizare română sunt ; (punct și virgulă) iar în localizare pe engleză sunt , (virgula). Eu folosesc localizarea în română.

Funcția de criptare:

=LAMBDA(txt;cod;

LET(

c; LEN(cod);

txt_chars; MID(txt; SEQUENCE(LEN(txt)); 1);

cod_chars; MID(cod; MOD(SEQUENCE(LEN(txt))-1; c)+1; 1);

cript_chars; CHAR(MOD(CODE(txt_chars) – 32 + CODE(cod_chars) – 32; 94) + 32);

cript_text; TEXTJOIN(„”; TRUE; cript_chars); cript_text)

)

În care:

  • LAMBDA(txt;cod;expr) este construcția care definește o funcție Lambda. Aceasta este o funcție fără nume, care poate fi definită și apelată într-un singur pas. În acest caz, txt și cod sunt argumentele funcției, iar expr este expresia pe care funcția o evaluează și returnează.
  • LET() este o funcție care permite definirea unor variabile intermediare folosite în cadrul expresiei. În acest caz, variabilele intermediare sunt c, txt_chars, cod_chars, cript_chars și cript_text.
  • LEN(cod) este o funcție care calculează lungimea șirului de caractere cod.
  • MID(txt; SEQUENCE(LEN(txt)); 1) este o funcție care extrage un singur caracter din șirul de caractere txt folosind secvențele numerice generate de funcția SEQUENCE(LEN(txt)). Astfel, pentru fiecare poziție în șirul txt, se obține un singur caracter.
  • MOD(SEQUENCE(LEN(txt))-1; c)+1 este o funcție care calculează o secvență de numere întregi care reprezintă pozițiile din codul de criptare pentru fiecare caracter din șirul txt. Prin MOD(SEQUENCE(LEN(txt))-1; c) se obține un vector cu numere de la 0 la c-1, iar adăugarea valorii 1 cu +1 asigură că vectorul va avea valori cuprinse între 1 și c.
  • CHAR(MOD(CODE(txt_chars) – 32 + CODE(cod_chars) – 32; 94) + 32) este o funcție care calculează caracterele criptate pentru fiecare caracter din șirul txt. În primul rând, calculează codul Unicode pentru fiecare caracter din txt_chars și din cod_chars. Apoi, scade 32 din fiecare cod Unicode pentru a obține un număr întreg între 0 și 93. Acest număr întreg este apoi calculat cu modul de 94 și adăugat la 32 pentru a obține un alt număr întreg între 32 și 125, care este un alt interval de caractere ASCII imprimabile. Funcția CHAR() convertește acest număr întreg în caracterul ASCII corespunzător.
  • TEXTJOIN(„”; TRUE; cript_chars) este o funcție care concatenează toate caracterele criptate obținute în șirul cript_chars. „” este separatorul folosit între fiecare caracter, iar TRUE specifică că orice valoare goală din cript_chars trebuie ignorată.

În cele din urmă, cript_text este variabila finală care conține șirul criptat obținut în urma evaluării.

Funcția SEQUENCE() din Excel este o funcție foarte interesanta, utilă pentru a genera o matrice sau un vector de numere întregi secvențiale. Această funcție poate fi utilă în multe scenarii, inclusiv în crearea de serii de numere pentru utilizarea în alte funcții sau în indexarea matricelor. Având în vedere că putem face un fel de iterații cu SEQUENCE(), mă duce cu gândul foarte aproape de instrucțiunea FOR din alte limbaje, cu limitările de rigoare legate de complexitatea calculelor și operațiilor.

Funcția de decriptare:

=LAMBDA(cript_text; cod;

LET(

c; LEN(cod);

cript_chars; MID(cript_text; SEQUENCE(LEN(cript_text)); 1);

cod_chars; MID(cod; MOD(SEQUENCE(LEN(cript_text))-1; c)+1; 1);

txt_chars; CHAR(MOD(CODE(cript_chars) – CODE(cod_chars); 94) + 32);

txt; TEXTJOIN(„”; TRUE; txt_chars)

; txt)

)

Este foarte asemănătoare cu funcția de criptare, doar că de data aceasta folosim operatiunea de scădere în variabila txt_chars.

Funcțiile Lambda sunt gestionate la mine cu Name Manager. Dar pot fi testate și în celule, de genul:

=LAMBDA(txt;cod;

executii)(A1;B1)

Cu presupunerea că în A1 este textul de criptat și în B1 codul de criptare.

Acest articol a fost scris cu ajutorul #ChatGPT după o referință de inspirație de la campionatul mondial de Excel: https://www.youtube.com/watch?v=Vg9qb134vzU&ab_channel=DiarmuidEarly

Sper să fie util cuiva!

Adăugarea unui număr de luni la o dată în #Excel

În urmă cu ceva timp scrisesem un articol despre Operațiuni cu data și timpul în #Excel. Mi se părea că am atins majoritatea operațiilor… dar se pare că nu.

Una din operațiile care ar fi necesare este aceea a adăugarea unui număr de luni la o dată. Se utilizează de obicei la contracte și alte scadențe.

În acest articol vă propun două metode de rezolvare.

 

Funcția EDATE()

Această funcție este disponibilă doar în versiunile de Office 365 și Google Docs.

Sintaxa:

=EDATE(data_start; număr luni)

Exemplificare:

În cazul în care doriți să adăugați un număr de ani la o dată se folosește tot EDATE() cu parametrul 2: numărul de ani*12.

 

Funcția MONTH()

În cazul în care nu aveți versiunea de Office 365 trebuie să folosiți o combinație de funcții de descompunere a datei originale în ani (YEARS), luni (MONTH) și zile (DAY). La data se adaugă numărul de luni din perioadă și se recompune totul ca dată cu ajutorul funcției DATE().

Exemplu de formulă:

=DATE(YEAR(A2);MONTH(A2)+B2;DAY(A2))

 

 

Sper să fie util!

Blog la WordPress.com.

SUS ↑