Profesorii IT pun în mişcare cursorul în educaţie

Un articol de Andreea ARCHIP preluat integral din Opinia Veche fostă studențească. Mulțumim Andreea, știam eu că există și jurnaliști în Romania.

Nu ţipă la televizor că vor salarii mai mari, deşi ar fi cei mai îndreptăţiţi s-o facă. Nu vin în faţa studenţilor să dicteze de pe cursuri îngălbenite. Nici n-ar avea cum pentru că acele hârtii sunt de aceeaşi vârstă cu ei. Nu ţin studenţii în pauze, ci studenţii îi ţin pe ei la taclale după ce se termină cele două ore de studiu. Nu dau doi bani pe apelativul de „domnule” în faţa titlului de „profesor”, deşi sunt primii care îşi merită respectul. Universitatea lor nu are ziduri, iar timpul nu se limitează la cele câteva ore în care stau în faţa tinerilor în amfiteatre. Monica Dobrea, Dan Dobrea si Valy Greavu au ales să fie profesori cu toate ca ar fi putut să-şi găsească un loc de muncă oriunde în lume. Ei sunt profesorii bloggeri, cu pagină de Facebook, deloc străini de Messenger, obişnuiţii concursurilor de IT, cărora studenţii nu se mai satură să le dea Like.

Există profesori tineri din u­ni­ver­sităţile ieşene care îi adună pe studenţi la proiecte şi pun Ro­mâ­ni­a pe hartă la competiţiile inter­na­­ţionale. Dan Dobrea, conferen­ţi­ar la Facultatea de Electronică, Te­lecomunicaţii şi Tehnologia In­formaţiei a coordonat în acest an e­chipa formată din Iuliana Vâl­cea şi Monica Dobrea, care a câștigat lo­­cul al treilea la categoria Em­be­dded Design din cadrul compe­ti­ţi­ei organizate de Microsoft – I­ma­gine Cup. Şi Monica Dobrea, soţia sa, predă la aceeaşi facultate. Valy Greavu este lector la Fa­cul­tatea de Economie şi Ad­mi­nis­tra­rea Afacerilor (FEAA) şi de ani buni este mentorul mai multor ti­neri care au participat la aceeaşi com­petiţie faimoasă de IT. El în­suşi a câștigat această competiţie în ur­mă cu câțiva ani. La New York a făcut parte din juriu la categoria IT Challenge.

Cu toate că au primit oferte să plece din ţară, să câștige de trei ori mai mult şi să poată face cercetare la cel mai înalt nivel, au refuzat. Dacă la cursuri nu pot să pună pauză la gândire, când a trebuit să-şi aleagă locul de muncă, au făcut-o cu inima. „Când mă trezesc di­mi­nea­ţa îmi zic: Iei, iar merg la fa­cul­­tate! Îmi place aşa de mult, mă simt ca un copil care merge la joa­că”, povesteşte Dan Dobrea des­pre pa­siunea lui. La fel de în­flă­că­rat vor­beşte şi despre hotărârea de a rămâne în ţară. Nu vrea să lase Ro­mâ­nia în restanţe aşa uşor.

Jocurile olimpice în informatică

Pe masă sunt câteva fructe pentru micul dejun şi pe noptieră pa­ha­re cu cafea. Iuliana, şi ea ab­sol­ventă a Universității Tehnice din Iaşi, şi Monica n-au dormit decât două ore, timp în care Dan a mai testat roboţelul. E nevoie să te uiţi pe geam şi să vezi mirajul Times Square-ului. N-au văzut din New York decât câteva cadre, de pe gea­mul autobuzului, în drumul dinspre aeroport. Cele două tinere sunt ca spor­tivii în cantonament. Nu au avut timp să hoinărească prin oraşul ca­re nu doarme niciodată, dar s-au con­format şi nici nu s-au gândit la somn.

Au o misiune importantă: să le a­rate celor din juriu că „roboţelul lor”, aşa cum îl umanizează Mo­ni­ca, este numai bun de folosit în in­dus­­trie. Siguranţa la volan ar pu­tea că­păta o altă definiţie după ce aplicaţia echipei Endeavour Design va fi implementată.

Auto-Robotul lor pur şi simplu învaţă izbindu-se de obiecte ca­re este itinerariul sigur de urmat şi apoi reuşeşte, cu ajutorul senzorilor, să evite orice obstacol. „În mo­mentul în care cineva a adormit la volan, de exemplu, şi după ce a fost atenţionat prin comandă vo­ca­lă, dar nu a reacţionat, robotul pre­ia comanda şi găseşte soluţia cea mai bună pentru a evita colizi­u­nea”, explică Dan Dobrea.

La probele prin care trebuie să-şi prezinte proiectul, să facă demonstraţii cum funcţionează robotul şi apoi să răspundă unei sesiuni de în­trebări, cele două tinere au fo­lo­sit eleganţa şi măiestria cu care gim­nas­tele cuceresc podiumul. „Lu­crez împreună cu Dan cam de doi ani la acest concept – iar partea hard, ro­bo­ţelul în sine, l-a realizat Iuliana. Robotul poate fi aplicat în mai mul­te domenii. De exemplu, când a fost cutremurul din Japonia şi exista pericolul unei explozii la Fuku­shi­ma, s-a pus problema să fie tri­mis în interior un robot, dar se pu­tea lovi de lucruri şi dezastrul ar fi fost mai mare. Aici ar fi putut func­ţiona robotul nostru”, explică Monica.

Pasiunea pentru cercetare le-a adus pe fete în finală. Invenţia lor se poate ramifica pe lângă industria auto, şi la scaunele inteligente, sistemele robotice din misiunile spa­ţi­ale sau din misiunile de salvare. Pentru perfecţionarea acestuia, mai au de lucrat, dar nici lumea nu a fost creată într-o zi.

Cinci runde până la knock out

9 iulie, ora 9.30. Într-o sală mi­că, cu juriul deja pregătit şi cu cro­no­metrul gata să pornească, şase con­curenţi s-au aşezat deja fiecare în colţul lui, în faţa unui calculator. Stă să înceapă una dintre cele mai dure secţiuni din concurs: IT Challenge. Ionuţ Sinescu re­pre­zin­tă Universitatea „Alexan­dru Ioan Cuza” din Iaşi, unde este mas­terand la Sisteme In­for­ma­ţio­nale pentru Afaceri.

Sarcina cu care trebuie să-i facă knock-out pe ceilalţi cinci candidaţi este crearea întregii infrastruc­turi informaţionale a unei fundaţii. Totul în doar 24 de ore, non stop, muncă ce în mod normal s-ar fi întins pe mai mult de o lună. Ca înaintea unui meci de box, acesta primeşte ultimele sfaturi şi încurajări. De când porneşte cro­no­me­trul, are voie să se întreţină doar cu ener­gizant. Unii adorm pe tasta­tu­ră, alţii merg la masă şi fac totul în ultimele ore, iar cei mai mulţi în­lem­nesc pe scaune.

Ionuţ e obişnuit însă cu nopţile nedormite. Pe lângă masterat, mai are şi două joburi. E trecut de prânz, deja a scăpat cu bine de prima run­dă şi a luat toate cele zece puncte. Greul abia începe. Din când în când, o sirenă cu lumină roşie îi trezeşte. Au primit mâncare la pachet, tot ce trebuie să facă este să creeze.

Valy Greavu a făcut la New York un record de aproape trei zi­le nedormite. Cât îi supraveghează pe concurenţi, mai aruncă două-trei vorbe pe blogul său, să-i ţină la curent pe cei de-acasă.

A doua zi dimineaţă se simte de­ja povara oboselii şi a concentrării. Ochii i s-au înroşit de parcă participanţii abia ar fi ieşit din are­nă. Mai sunt zece minute şi Ionuţ s-a oprit din lucru. „Nu mai am timp să mai fac ceva acum”, spune tânărul, beat de somn.

„Vara trecută nu ştiam nimic despre Imagine Cup, dar mi-am dorit să particip că să demonstrez că pot. Colegii mei de la master nu credeau că un băiat care a terminat FEAA poate să fie priceput la programare, baze de date şi reţele”, spune Ionuţ cu hotărâre. Siguranţa de sine are şi o explicaţie: este prin­tre primii şase cei mai tari concu­renţi de la Imagine Cup.

Şi Valy Greavu l-a ajutat să des­copere că poate mai mult şi când a trebuit, a ştiut şi să-l înveţe să se relaxeze. De altfel, râsul lui e mai mult decât molipsitor. Poate şi asta îl face atât de iubit de studenţii săi. În acest an, a primit din partea lor titlul de „Profesor Bologna”.

***

Imagine Cup, competiţia care-i trece pe studenţi în divizia A

Microsoft organizează în fie­care an competiţia Imagine Cup. Înscrierile au început deja pentru con­cursul din acest an, iar cei ca­re sunt siguri că au dezvol­tat a­plica­ţia potrivită care să schim­be lumea, pot deja să se înscrie în com­petiţie pe site-ul imagine­cup.com.

Vara viitoare, finala se va ţi­ne la Sydney, aşa că măcar o ex­cursie până în capitala austra­li­a­nă poate fi o motivaţie sufici­en­tă. Pro­bele pentru care se pot în­scrie sunt Software Design, Game De­sign: Xbox/Windows, Game De­sign: Windows Phone sau IT Cha­llenge.

România a venit acasă cu pre­­mii pe măsură. Echipa MNA, for­­­mată din Ciprian Maxim şi Răz­­­van Diaconu, a concurat la sec­­ţiu­nea Digital Media şi a ob­ţi­nut locul întâi. Ionuţ Sinescu s-a cla­sat printre primii şase din lu­me la Digital Media, la fel şi e­chipa Simplex, de la Univer­si­ta­tea „Ba­beş-Bolyai” din Cluj-Na­­­po­ca. La competiţie au parti­ci­pat echi­pe din 183 de ţări.

Andreea ARCHIP

Sursa: Opinia Veche

Finala #ImagineCup 2011 – New York – Big Day – Live Text

Acest post este în update începând cu ora 10:00 GMT-5 +26 de ore. Reveniți pentru noutăți.

For English version please read Rand’s Morimoto Blog at:

http://www.networkworld.com/community/blog/imagine-cup-2011-nyc-post-3-%E2%80%93-competition-beg.

Please visit Rand’s previous articles about Imagine Cup IT Challenge: http://randsnet.blogspot.com/

Another article, about IT Challenge from Gwen at his first experience in IT Challenge and second in Imagine Cup: http://sgespresso.tumblr.com/post/7441043219/imagine-cup-2011-1

 

Ziua a doua este cea mai importantă pentru că astăzi încep finalele.

La Software Design echipa României începe la ora 17:20 (GMT-5) iar la 22:00 (GMT-5) aflăm dacă merg în primele 12 echipe sau nu… Echipa Endeavour_Design (de la Embedded Development) au o prezentare de la 16:40. Ei au doua prezentari: teoretica si practica la 19:30 (GMT-5). Digital Media si IT Challenge au început la 9:30.

Emoțiile sunt mari, dar speranțele de asemenea. Încrederea o construim.

În IT Challenge studenții trebuie să configureze o infrastructură de rețea pentru o companie care dorește să păstreze anumite servicii on-premise și altele on-cloud și în același timp să asigure și coexistența lor. Ei au la dispoziție un domeniu preconfigurat în Office 365 și unul în Azure, urmând să solicite înregistrările de DNS de la ISP (DNS-ul de la Judge), să configureze TMG în așa fel încât să permită sincronizarea dintre Active Directory intern și Office 365, să instaleze Exchange și SharePoint intern și o soluție de tip antivirus. Povestea e lungă de cam 10 pagini… și rezolvabilă.

În detaliu schema globală (fără adresele IP):

IC2011_IT_Challenge_Final_Round_Detailed_Network_Diagram_r1

La IT Challenge finaliștii în ordine aleatoare:

Yunheng Mong (Singapore)
WP_000489
Jean-Sébastien DUCHÊNE (France)
WP_000490
Tian Xuewen (China)
WP_000491
Alexander Wachtel (Germany)
WP_000492
Błażej Matuszyk (Poland)
WP_000493
Ionuţ SINESCU (Romania)
WP_000494

 

Judecătorii:

Rand Morimoto (Head of Judge)
WP_000498
Chris Amaris (Captain)
WP_000496
Gwen Tan (Judge)
WP_000497
Valy Greavu (Judge)
WP_000499

Este prima dată când avem o judecătoare feminină. Gwen a mai fost judge în Software Design 2010, și anul acesta a fost invitată la secțiunea IT Challenge. Este o persoană tonică și implicată…

Toată echipa Concurenți și Judecători:

DSC01688

 

09:00 AM – IT Challenge Briefing (video)

IT Challenge Competitors Briefing.

9:30 AM (GMT-5) – Am început!

WP_000483

Competition Clock!

Succes tuturor!

10:10 – Live Cam

Avem o transmisiune live cu Live Meeting din sala… puteti incerca doar sa vedeti un pic de tensiune… Numar de locuri limitat la 50 :)

Detalii: https://www119.livemeeting.com/cc/mvp_no_voip/join?id=5CZJSS&role=attend

Attendee Entry Code: 9^H==wd3k

11:15 – Starea pe teren

Liniștea este apăsătoare. Singurul care pune întrebări și care pare ca avansează pe direcția care trebuie este Tian (China) ceilalți încă citesc sau contruiesc mașini virtuale.

12:20 – Food

Ne-au adus mancare direct aici. Nimeni nu se misca din sala se pare… concentrarea e la maxim :)

14:00 – Oana și Olanda

Oana Nițu absolventă de FII la UAIC Iași, actualmente masterandă în Olanda, intră în competiție la Software Design alături de echipa Olandei.

14:13 – DNS

Avem puțină acțiune cu înregistrările din DNS. Ca să poată configura întreaga infrastructură în coexistence mode studenții trebuie să solicite de la Judecători o serie de înregistrări în DNS-ul extern, folosind adrese mapate prin TMG. Până acum doar doi concurenți au solicitat astfel de înregistrări (China și Singapore).

15:30 – 18 ore

Mai avem 18 ore… long long time :)

Gwen a facut primul pas spre un Red Bull. Chris are doua pregatite de ieri dar inca nu deschide. Eu am baut deja doua “cafele”… adică un fel de ceai de cafea care are vagi senzatii de cafea și multă multă apă caldă.

Am fost la Starbucks sa cer o cafea adevărată, fără arome, fără apă multă…. doar un expreso mic… Aaaa și mi-au dat apă colorată simplă cu zahăr :(

16:50 – Jon Perera

O vizită surpriză de la Jon Perera șeful pe divizia de academic de la MS. A schimbat câteva cuvinte de complezență cu fiecare participant… ceea ce e o chestie foarte faină.

17:00 – Primul Milestone

A sosit și timpul primului milestone. Studenții trebuie să configureze sistemul de e-mail, DNS-ul și să poată trimite un e-mail către administratorul de la serverul Judge. Pentru asta trebuie să aibă instalat TMG, Active Directory și Exchange și să aibă configurate 3 înregistrări în DNS-ul extern și altele în DNS-ul intern.

Configurarea TMG constă în maparea adreselor interne la adresele publice iar înregistrările din ISP sunt clasicele Host și MX care să mapeze pe IP-ul extern al lor. Publicarea mailului se face prin TMG.

Jurizarea se face în felul urmator: Dacă a reușit să trimită mailul primește 5 puncte. Dacă primește și replay primește 10 puncte. Totul transparent și fără interpretări.

Francezul deja a reușit să trimită mailul și să primească și replay.

La 18:00 ora locală vedem live și primele rezultate!

 

18:35 – După primul milestone

Ionuț a reușit până la urmă să treacă cu bine de primul milestone. Au mai reușit și francezul și chinezul pe jumătate. Ceilalți încă au probleme de configurare a serverului de DNS.

Despre celelalte echipe avem vești bune. Simplex are mari șanse să fie în primii 18. Da este o schimbare față de anii anteriori când mergeau în Runda a doua doar 12 echipe. Echipa de la Embedded a avut probleme pe transport cu roboțelul lor dar s-au rezolvat noaptea trecută. Alex Bogdan ADE/ul nostru a umblat azi toată ziua prin New York pentru a face rost de piese cu care să repare roboțelul. La prezentarea inițială fetele de la ED s-au comportat foarte bine. Să vedem ce o să fie după ora 19:00 (GMT-5).

19:10 – Iar mancare

Liniștea asta plumburie trebuia tulburată de ceva… mâncarea :)

20:00 – Hacking Attack!

Milstone-ul numarul 2 constă într-un atack asupra rețelei concurenților. De fapt se face doar un scan al vulenrabilităților din exterior pentru a identifica suprafața de atac. În timpul acesta ei trebuie să lucreze în Cloud și să facă sincronizări, teste, scanări dar să să securizeze comunicațiile pentru a nu ”scăpa” date confidențiale pe rețea.

20:10 – Je@n

Am primit un invitat supriza: Jean-Benoit Paux  finalist în 2007 și câștigătorul ediției 2008. E clar: această competiție chiar poate schimba pespectiva de a fi a fiecăruia dintre noi. În cele 24 de ore de intensitate maximă, de trăiri, concentrare și renunțare acumulezi atâtea amintiri cum nu mai întâlnești în viața profesională ulterioară… cred. De aceea, un astfel de moment te marchează efectiv și-ți cauți permanent drum pe la Finală. Astăzi Jean a venit la New York în calitate de sponsor din partea firmei Avanade.

1107-Jean-Benoit_and_Valy

20:35 – Lisa

A trecut și Lisa Harper (șefa mare de la Imagine Cup) pe la noi… motiv pentru care am ținut să mă plâng de mărimea tricoului de Judge. Din câte știu în România port la tricouri mărimea XL… Aici tricoul XL pe care mi l-au oferit mă face să arat ca Mutulică din Alba ca Zăpada :) E efectiv imens :)

21:15 – Hacking attack – milestone #2

Toți concurenții au acumulat maximum de puncte după această rundă. Totul a fost securizat foarte bine. Pentru scanare s-a utilizat ultima versiune de Nessus.

În scurt timp… la ora 22:00 (GMT-5) aflăm dacă SD și ED ne reprezintă în runda următoare. Emoțiile sunt imense pentru ei. În Ro e 4:21AM și apar primele semne de oboseală…

21:30 – 12 ore

Au trecut și mai sunt încă 12 ore. Următorul milestone este la 0:00 AM (GMT-5) și pare a fi unul hardest ever! Cine îl trece pariez pe el.

Rand ”încurajează” studenții cu un mic somnic :)

Studentul din Singapore urmează exemplul și adoarme și el eroic…

22:05 – Red Bull

Chris cedează primul ispitei și se infruptă cu poftă din două cutii de Red Bull. Eu rezist eroic cu apă plată în cantități industriale.

WP_000509

Au început anuțurile cu privire la cei din Runda 2 pentru SD și ED. Așteptăm cu emoție!

Gwen a cedat și ea dar și-a revenit foarte repede. După 5 minute e din nou fresh :)

 

22:54 – Rezultate superbe

Simplex și Endeavour_Design merg in Runda a doua. Încă un pas până în finala de 6!

23:00 – Exchange

În milestone #3 studenții trebuie să stabilească o conexiune între Exchange on-premise și Exchange on-line, și apoi să facă în așa fel încât utilizatorii să poată partaja între ei calendarul.

Mă duc să-i felicit pe cei de la SD și ED.

 

23:30 – Bucurie

Bucurie mare pentru echipele românești de la SD și ED. Au muncit mult! Merită să fie printre primii!

Simplex

În poza aceasta domnul Dan Mircea Suciu este întruchiparea profesorului care-mi aduce aminte de Domnul Trandafir de Mihail Sadoveanu. Numai ca este un domn Trandafir modern care-si traieste emotiile la cote maxime alaturi de cei patru tineri care cred pana la capat in puterile lor!

00:14 AM (GMT-5) Milestone #3

S-a terminat și al treilea milestone. Așa cum am pariat nici unul din concurenți nu a reușit să facă sincronizarea între cloud și Exchange intern… Coexistența. Ideea este că nu au pornit corect. Pe site-ul

Configurarea de coexistență trebuie să se facă după specificațiile de la această adresa: Exchange Server Deployment Assistant Update for Exchange 2010 and Office 365 Coexistence  sau aceasta: Exchange Server 2010 Deployment Assistant.

Super fain instrumentul respectiv. Explică pas cu pas, pas cu pas ce trebuie făcut. Încercați să faceți câțiva pași de acolo pe linia de coexistență între Exchange 2010 și Office 365 și o să vedeți cam care este nivelul de cunoștințe necesar pentru un finalist. E impresionant, oricât de răi și cârcotași ar fi unii sau alții. Și aceasta era doar o cerință din 20.

 

01:15 AM – Refreshing

După un duș rece rece, altfel se simt cele 8 ore și 11 minute rămase din competiție + cele două de evaluare.

 

02:00 AM – Milestone #4

Concurentul din Singapore a mai tras o repriză adâncă de somn. Este pentru prima dată în istoria competiției când un concurent doarme atât de mult… dar e tânăr. A avut un proiect excelent in Runda a doua, dar lipsa de experiență își spune cuvântul. Copii cuminți se culcă devreme, mânâncă regulat, beau numai ce trebuie…. pentru el o astfel de noapte e ca o bomba cu ceas care îl termină atât fizic cât și psihic. E totuși la fel pentru toți. Știa la ce se așteaptă… și mai mult de atât cam așa este și în viața reală. Ai o problemă stai ”on-line” până o rezolvi. Germanul este plecat să facă un duș și a pierdut startul pentru acest milestone.

Despre ce este acest milestone: despre migrarea automată a inboxurilor din Exchange on-premise în Exchange on-line. Dacă nu ai rezolvat problema anterioară nu ai cum să o rezolvi pe aceasta decât dacă se găsește o metodă manuală de transfer, sau una cu PowerShell… care ar însemna că pot obține puncte parțiale pentru asta. Vedem ce se întâmplă după o oră.

 

03:08 AM – The end of Milestone #4

Se pare că lucrurile sunt la fel de complicate. O parte din concurenți au reușit să facă instalarea de Exchange, să configureze Office 365 si sincronizarea între Active Directory si Office 365 dar nu au reușit să facă migrarea. Pentru asta au nevoie de niște înregistrări specifice în DNS de tip SRV (Service Locator) pe care din pacate… nu prea le-au solicitat… ora înaintată, oboseala și stresul nu le mai permite să se mai gândească și la asa ceva…

Următorul milestone este la ora 6AM (GMT-5)

 

04:08 – (Au mai rămas 5 ore 21) – Ora critică

Am intrat în ultima parte a competiției. Orele cele mai dure din punct de vedere fizic și psihic. Sunt momentele în care creerul tinde să renunțe la luptă datorită epuizării fizice. Rând pe rând polonezul, Ionuț și singaporezul au parăsit sala pentru momente bune. Sunt acele momente în care ieși pe usă și-ți vine să mergi în cameră să dormi renunțând la orice vis de glorie, măreție sau financiar.

 

05:00 – Last milestone

În ultimul milestone consta în realizarea și documentarea schemei de ansamblu a rețelei, cu IP-uri, servicii și toate cele în afară de parole. Este o bună ocazie de a parcurge din nou tot materialul și a vedea dacă nu au avut ceva scăpări. De obicei ei se concentrează pe task-urile principale și pierd din vedere amănuntele de configurare și cerințe gen crearea unui GPO, instalarea unei imprimante printr-un script, crearea a doi useri în nu știu ce OU cu nu știu ce drepturi. ”Firmituri” cum spun IT-iștii dar… care contează (mă cam repet…)

 

05:20 – Karim

Karim unul din finaliștii din 2009 transmite salutări echipei de judecători și succes tuturor concurenților. Actualmente este in Internship la o firma care produce un sistem de operare de tip Cloud bazat pe Chrome OS. Detalii despre concept aici.

 

5:48 – Cosmin

Cosmin a intrat și el în legatură cu noi pentru a ne transmite salutări și toate cele bune. Se simte că îi lipsește mult competiția… mă găndesc în aceste momente și la Ionuț Cârjă… Imagine Cup e altfel fără el…

6:11 – Last milestone Done

S-a terminat și ultimul milestone cu ceva succes de moral pentru mulți concurenți. Se pare că polonezul și singaporezul și-au revenit. Ionuț se ține încă bine pe picioare :)

 

6:51 – MNA

Am făcut o scurtă vizită pe la Digital Media. Băieții de la MNA erau pe poziții. Au filmat și acum trebuiau să prelucreze. Sarcina lor este de a face un filmuleț de 1 minut (!!!!) prin care să demonstreze tema: Cum poate ajuta tehnologia să trăim într-o lume mai bună. Sarcină grea dar băieții sunt tonici, relaxați (au dormit 3 ore) dar… nu văd pe ei acel WOW! suntem ”în cărți”! Poate așa sunt ei ;) Analizând concurența votez pentru ei.

8:30 – Ultima oră

Atât :) și încă o cutie albastră cu scris roșu care încearcă să îți dea aripi :)

 

8:47 – Live meeting

Mă delectez cu statisticile de la transmisiunea live de la aceasta competiție. Sunt convins că dincolo de monitoare nu aveți cum să simțiți presiunea de pe umerii concurenților, dar mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi.

Live meeting stats

08:57 – Jon Perera

Mister Jon Perera a făcut o mică vizită de curtoazie. E simpatic în felul lui… dar e șef :)

În scurt timp mutăm și unghiul de filmare…

 

Ultimele minute….

 

10:20 – Final IT Challenge 2011.

Incepem procesul de evaluare. Rezultatele miercuri!

Finala #ImagineCup 2011 – New York – Day 1

Suntem la finele primei zile de la New York, dar și la finele puterilor în același timp pentru ca diferența de fus orar este destul de remarcabilă, 7 ore față de România.

Ziua a început în forță pentru Simplex echipa de la SD care a avut întânire directă cu Steve Balmer, șeful de la Microsoft și cu două televiziuni: BBC și Reuters. Din cele 63 de echipe calificate la Software Design au fost selectate doar 10. Se pare că ideea echipei noastre a stârnit ceva interes, pentru că pe scena la deschidere s-a amintit de 2-3 ori de soluția lor. Asta înseamna Buzz, adică se știe de ei, se află sau s-a aflat ceea ce pune juriul sub presiunea atenției: ”Oare de ce S.Balmer si ceilalti au vorbit de solutia romanilor?” Toti o sa fie interesati, atenti si interesanți. Acum mingea este toată în fileul băieților și depinde de ei cu joacă. Repetă în continuu, fac planuri, răspund la întrebări… dar lipsește ceva: zâmbetul și prezența de spirit. Sper să conștientizeze până la prezentare că cel mai bine este să-și expună soluția cum ar face-o în fața prietenilor la o bere…. Știu, e ușor să spui cuvinte.

Băieții de la Digital Media sunt complet relaxați :) iar eu personal am votat pentru un loc cât mai sus pentru ei. Înțeleg cum stau lucrurile și… de ei se mai ocupă și Andreea reprezentanta noastră de presă.

Ionuț (IT Challenge) e destul de speriat și îngrijorat. Arhitectura și cerințele sunt puțin cam dificile trebuind să facă setup de servicii on-premise și în Cloud: Office 365 și Azure, pe care trebuie să le sincronizeze, foarte asemanător cu cetințele din Runda a doua. Vă povestesc mâine mai multe despre ce se întâmplă acolo. De fapt cred ca o sa avem și un Live Meeting așa că setați-vă de pe acum clientul de Live Meeting.

La Embedded treabă nu e chiar roz, pentru că echipa are nevoie de votul vostru… sigur are nevoie și de votul vostru. Anul acesta fără implicare, transparență, prezență web și media nu prea ai succes. Acest lucru li l-am reproșat din primul minut când m-am întâlnit cu echipa.

Așadar vă rog să urmați instrucțiunile și să votați pentru ei.

Deoarece procesul de votare este putin mai complicat, va prezint pasii:
1. Vizionati filmuletul (1 min si 11 secunde ) prin urmarea link-ului:
http://www.imaginecup.com/worldwide-finals/peoples-choice-award/view-and-vote.aspx?r=6464

2. Daca va place dati-ne un Like (apasati butonul pozitionat imediat sub
film)!
3. ATENTIE ! VOTAREA NU S-A TERMINAT ! ea este finalizata in momentul in
care deasupra filmului va apare textul:
„Thank you for voting ! Your vote has been confirmed and counted.”
CONTINUAM ….
4. Din optiunile care apar in parte superioara a paginii (cont gmail,
yahoo, facebook ….. si mai sunt cateva) alegeti una dintre ele;
5. Serverul pe care se realizeaza votarea interoghiaza aceste conturi
pentru a extrage adresa dvs. (de gmail, yahoo,
facebook …..) in acest mod Microsoft impiedeca votarile multiple;
6. Introduceti username-ul si parola;
7. Dati accept;
8. Abia acum va apare mesajul: „Thank you for voting ! Your vote has
been confirmed and counted”.
Va multumim foarte mult !

 

Cam atât din prima zi. Keep in Touch!

PS. In New York ploua de asta nu am poze.

Blog la WordPress.com.

SUS ↑