Fix Microsoft #SharePoint bug in Oslo Master page

This article describes a method for solving a problem with the interface in SharePoint sites with Oslo master page layout. Symptoms When you are selecting an Oslo master page layout for your site (Team Site) there is an issue in displaying large column lists. See the following picture: You can observe left margin. If the…

IF-THEN-ELSE in xPath

Există multă documentație și exemple pe Internet legate de utilizarea condițiilor IF-THEN-ELSE în formularele personalizate în InfoPath din SharePoint. De ce încă despre InfoPath? Pentru că este încă un produs suportat în versiunea de SharePoint 2016 și a fost prelungit suportul pentru InfoPath 2013. De ce xPath? Pentru că va mai rezista ceva timp. În…

UAIC – The PhD Series of Doctoral Schools

După mai multe luni de muncă, studiu legislativ și operațiuni tehnice, îmi revine deosebita onoare de a anunța în nume personal lansarea publică a platformei PhD Series of Doctoral Schools din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași. Cadrul legal de funcționare al platformei este: Legea Educației Naționale, nr. 1 din 5 Ianuarie 2011, Art. 168.…