Finish – SysAdmin@FEAA (1998-2013)

Astăzi mi-am încheiat cariera de Administrator de Rețea în cadrul FEAA, loc în care am avut ocazia să învăț atâtea tehnologii încât nu știu dacă le pot enumera pe toate. Am început cu Windows NT 4.0 am continuat cu Windows 2000 server și Professional, Windows XP, Windows 2003 Server, Microsoft Office SharePoint Server 2003, SharePoint Server 2007, 2010, 2012, SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012, Windows Server 2008, 2012, Windows 7, Exchange Server 2007, ISA Server 2003, 2006, TMG 2010, Lync Server 2010, 2013, System Center Operation Manager 2005, 2007, System Center Configuration Manager 2005, 2007, 2012, Dynamics CRM 4.0, 2011, Active Directory de când a apărut, DNS, DHCP, RRAS, IIS toate versiunile și să-mi fie cu iertare că am uitat să menționez că am lucrat și cu ceva Linux pe la început.

Primele zile de muncă au fost cele mai memorabile, având în vedere că terminasem specializarea de Contabilitate. În primele 4 ore de muncă Puiu Ungureanu, m-a învățat cum se instalează o stație de Windows NT 4.0 workstation, folosind două dischete și o unitate de CD extern. Următoarele 4 ore am făcut și eu același lucru. De la Adrian Munteanu și (Dumnezeu să îl ierte) John Brava am învățat cum se instalează un PDC și un BDC din Windows NT 4.0 Server.

Au trecut anii și am tot acumulat pierzând nopți întregi și zile nenumărate testând tehnologii noi. Sigur am făcut și greșeli, de planificare de proiectare sau pur și simplu de implementare. Ani de-a rândul zeci de mii de studenți s-au autentificat prin Rețeaua FEAA de multe ori înjurând cel mai mult pe cel care încerca să-și protejeze infrastructura în interesul tuturor celorlalți utilizatori interesați de continuitatea funcționalităților. Una din cele mai grele perioade a fost pe la începutul anului 1999, când profesorul Dumitru Oprea (Decanul facultății) a pus la bătaie un premiu de 1000 USD pentru cel care reușește să spargă rețeaua într-o lună de zile! :) Peste ani, cineva mi-a spus că aș fi putut să-l las să reușească și împărțeam banii. Și i-am răspuns: dar mândria? :)

Din toamna lui 2006 am rămas doar cu mândria pentru că oficial nu am mai avut statut de angajat în cadrul departamentului, dar am stat multe zile și nopți în camera serverelor pentru a le întreține, updata, sau reface. Dincolo de orice, un lucru bine făcut, chiar dacă nu îți aduce avantaje financiare directe, poate să îți aducă recunoaștere sau măcar respect. Aprecierile au apărut în timp, culminând cu nominalizarea MVP pentru tehnologia SharePoint, construind alături de colegi primul portal de SharePoint din România, devenit ulterior studiu de caz pe site-ul Microsoft România.

Am învățat în timp ce înseamnă etica profesională și chiar dacă am mai greșit în comunicare într-un final punând în balanță, sunt mai mulți cei care nu au avut ceva împotriva mea decât nemulțumiții. Dacă este să punctez nerealizările cea mai mare rămâne faptul că nu am reușit să accedem in Office 365, nu din cauze tehnice sau de deschidere din partea noastră. Altele.

Am avut plăcerea să lucrez cu Șefi care mi-au dat mână liberă și care l-a rândul lor mi-au cerut părerea, dar și cu colegi care m-au ascultat, care au învățat de la mine sau pur și simplu mi-au susținut demersurile în evoluția rețelei. Mai jos o fotografie cu nucleul de 4 (de la dreapta: Mugurel, Florin, Puiu) în jurul cărora am avut alți colaboratori: Marius Postolache, Gabriel Cristescu, Bogdan Alecu, Silviu, Andreea, Natalia, Alina, Ionuț, Alina de acum, Ionii :) și tinerii candidați: Viorel și Adriana.

Server_baietzeii

Sper că n-am uitat pe nimeni.

Astăzi am predat cheile de la Server, schema de rețea și listele cu parole. Cu oareșce nostalgie, dar cu speranță că generațiile tinere vor fi mai resposabile decât mine în ceea ce fac. La urma urmei cum spunea dl Decan Airinei: ”Nimeni nu este de neînlocuit!”.

Le urez succes și putere de muncă. Eu merg pe direcția cercetării! :))

Procedura de prevenție, detecție și sancțiune anti-plagiat – Dezbatere publică

În urmă cu ceva timp am publicat un articol SafeAssign pentru lucrările de disertație și licență. Astăzi se pare că avem nevoie de mai mult, de aceea propun dezbaterii publice o procedură cu privire la metodele de prevenire, detecție și sancționare a cazurilor de plagiat din cadrul FEAA, Iași.

Documentul de mai jos este o propunere și vă sunt recunoscător pentru contribuțiile în îmbunătățirea acestuia. El are format de procedură cu numerotare. Pentru cei care doresc să ajute, vă rog să citiți în detaliu procedura, și să notați într-un fișier text observațiile după care să le publicați în secțiunea comentarii sau să mi le trimiteți pe e-mail.

Sursele de inspirație pentru realizarea documentului sunt articolul de mai sus și referințele web de la final, în ordinea importanței lor.

 

1 SCOP

Scopul acestei proceduri este prezentarea activităților premergătoare, curente și ulterioare care sunt întreprinse de factorii responsabili și de execuție din cadrul FEAA, în situația apariției cazurilor de plagiat.

1.1. Indicatorii de performanță ai procesului:

 • Un procent cât mai mic de cazuri de plagiat academic în rândul studenților, masteranzilor, doctoranzilor într-un semestru.

1.2. Premise:

 • Prezenta procedură are drept scop detecția și combaterea plagiatului în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din carul UAIC Iași;
 • Prezenta procedură nu reprezintă o formă completă și exhaustivă de detecție și combatere a plagiatului;
 • Prezenta procedură nu exonerează cadrele didactice de citirea și verificarea în paralel a lucrărilor de licență, disertație sau doctorat;
 • De prevederile prezentei proceduri nu se poate preleva nici un student, masterand sau doctorand al facultății;
 • Aceasta procedură poate suferi modificări în timp în scopul îmbunătățirii procesului de prevenție, detecție și sancționare ale celor implicați;
 • Necunoașterea prevederilor acestei proceduri nu exonerează studenții, masteranzii sau doctoranzii de prevederile și sancțiunile acesteia;
 • Procentele de scanare electronică a lucrărilor nu este o cifră exactă și o cifră aproximativă care trebuie analizată în detaliu de autorul scanării;
 • Studenții, masteranzii sau doctoranzii nu au acces direct la sistemul de scanare anti-plagiat.

2 DOMENIUL DE APLICARE

Această procedură se aplică studenților, masteranzilor sau doctoranzilor înscriși la diferite forme de învățământ sau specializări în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul UAIC, Iași.

3 REFERINȚE NORMATIVE

Organizarea și desfășurarea procesului are la bază prevederile următoarelor documente:

1) Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 – Legea educației naționale – Legea învățământului;

2) Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

3) OUG nr. 75/2011 privind modificarea si completarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

4) Ordonanța nr. 28/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;

5) SR EN ISO 9001 : 2008 Sisteme de Management a Calității. Cerințe;

6) Regulamente interne ale facultății.

4 DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

4.1 Definiții

4.1.1. Integritatea academică: răspundere pentru calitatea activităților academice desfășurate, onestitate în munca realizată, respect pentru comunitatea intelectuală din care fiecare student, masterand sau doctorand face parte.

4.1.2. Frauda academică: acțiunea unui student, masterand sau doctorand care are ca rezultat falsificarea evaluării academice a respectivului student/masterand/doctorand sau a altui student/masterand/doctorand.

4.1.3. Plagiatul academic: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale;

4.1.4. Coautor al unei publicații: orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicații științifice;

4.1.5. Confecționarea de rezultate sau date: raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activități de cercetare-dezvoltare;

4.1.6. Falsificarea de rezultate sau date: raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustrațiilor; alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obține datele dorite fără a raporta alterările efectuate;

4.1.7. Autoplagiatul: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiași sau acelorași autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale.

4.2 Abrevieri

4.2.1. UAIC – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași

4.2.2. FEAA – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

5 RESPONSABILITĂȚI

5.1. Proprietarul procesului documentat în această procedură privind plagiatul academic în rândul studenților, masteranzilor sau doctoranzilor este Biroul Consiliului Facultății și răspunde în această calitate de:

 • · studiază toate cazurile de fraudă și/sau plagiat care îi sunt aduse în atenție;
 • · informează studentul, masterandul sau doctorandul în cauză cu privire la deciziile luate, sancțiunile impuse, modalitatea de aplicare a sancțiunilor;
 • · studiază contestațiile și înștiințează studentul, masterandul sa doctorandul în cauză cu privire la hotărârile luate;
 • · propune Conducerii Facultății exmatricularea studentului, masterandului sau doctorandului.

5.2. Alte persoane cu responsabilități în procesul documentat sunt: Comisia de examen, Departamentul e-learning, studenții, masteranzii sau doctoranzii implicați în cazuri de fraudă și/sau plagiat.

5.3. Responsabilitățile departamentului e-learning sunt:

 • · aduc în atenția Biroului Consiliului Facultății situațiile de fraudă și/sau plagiat;
 • · informează studenții, masteranzii sau doctoranzii suspectați de fraudă și/sau plagiat.

5.4. Responsabilitățile studenților, masteranzilor sau doctoranzilor sunt:

 • · colaborează cu Biroul Consiliului Facultății pe tot parcursul investigațiilor, punând la dispoziție toate documentele cerute;
 • · se supune deciziilor Biroului Consiliului Facultății și Conducerii Facultății;
 • · se supune sancțiunilor impuse.

6 PROCEDURA

6.1 Diagrama de context

diagrama

6.1.1. Pas 1 – Studentul realizează lucrarea și o prezintă profesorului coordonator

6.1.2. Pas 2 – Profesorul coordonator evaluează lucrarea după propriile sale valori științifice.

6.1.3. Pas 2.1. – Profesorul încarcă lucrarea în SafeAssign din BlackBoard. Profesorul va selecta opțiunea: Submit as draft (do not add papers to Institutional Search Database) în momentul încărcării. După o perioadă de timp (5-10 minute) profesorul poate vizualiza procentul de plagiat oferit de sistem.

6.1.4. După afișarea procentului, profesorul va accesa raportul de scanare și va verifica dacă lucrarea este încărcată complet în raport. În cazul în care raportul nu conține lucrarea în mod integral, va elimina lucrarea din sistem și o va încărca din nou în format PDF.

6.1.5. În cazul în care procentul este mai mare sau egal decât 40%, dar și în celelalte cazuri, profesorul va accesa raportul pentru a studia sursele de copiere a textului din lucrare.

6.1.6. Profesorul poate, dar nu este obligat, să salveze raportul de scanare pe calculatorul propriu și să îl partajeze cu studentul pentru efectuarea de modificări ale pasajelor copiate.

6.1.7. În cazul în care procentul de copiere este de 100% și la referințe apare o singură referință, profesorul va investiga cine este autorul lucrării din care s-a plagiat. În cazul în care nu are acces la acea lucrare va apela la Departamentul e-Learning pentru investigații suplimentare.

6.1.8. Pas 2.2. – Profesorul va elimina lucrarea din sistem pentru a preveni duplicarea conținutului în momentul scanării oficiale care va fi realizată de Departamentul de e-Learning. În cazul în care profesorul uită să elimine lucrarea din sistem, iar la scanarea oficială se detectează un procent de 100% din lucrare, se va declanșa procesul de investigație și aplicarea sancțiunilor prevăzute de această procedură.

6.1.9. În cazul în care profesorul coordonator decide că lucrarea de licență, disertație sau doctorat, trebuie refăcută integral, fișierul aferent poate rămâne în sistem pentru a constitui bază de scanare pentru eventuale tentative de modificare superficială a lucrării.

6.1.10. Pas 3 – Studentul va salva lucrarea în varianta finală, o va inscripționa pe CD sau DVD în format: PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT. Textul trebuie să poată fi copiat din documentul respectiv.

6.1.11. Numele fișierului salvat pe CD/DVD trebuie să fie de forma: NUME INITIALA TATALUI PRENUME – Titlul lucrării. Numele fișierului NU trebuie să depășească 127 de caractere!

6.1.12. Pas 4 – Studentul va tipări lucrarea conform normativelor în vigoare și va depune lucrarea și CD/DVD la Comisia de Licență, Disertație sau Doctorat.

6.1.13. Pas4.1. – Studentul depune odată cu lucrarea tipărită CD/DVD cu lucrarea inscripționată conform specificațiilor de la Pas 3. Comisia nu va verifica integritatea conținutului fișierului. CD/DVD-urile vor fi transmise la Departamentul e-Learning care va copia fișierele pe calculatorul local.

6.1.14. În momentul predării unei lucrări în format electronic, studentul, masterandul sau doctorandul consimte implicit introducerea textului în baza de date a programului de detectare a plagiatului și confruntarea cu lucrările originale.

6.1.15. În cazul în care Departamentul e-Learning nu poate copia conținutul CD/DVD-ului va face un centralizator cu numele și titlul lucrării și va publica lista CD/DVD-urilor care nu pot fi citite și va afișa lista pe Portal în secțiunea Licență, Disertație sau Doctorat după caz. Studenții care nu livrează în termen de 24 de ore de la afișare un fișier care poate fi citit, vor fi eliminați automat din examenul de Licență, Disertație sau Doctorat.

6.1.16. Pas 5 – Departamentul e-Learning va deschide rând pe rând fișierele de la studenți, va copia tot textul din document și va crea un nou fișier de tip Text în aplicația Notepad sau echivalentă cu conținutul original al fișierului primit de la Comisia de licență, Disertație sau Doctorat. Numele noului fișier text va fi același cu numele fișierului de pe CD. După salvare fișierul text se va încărca în baza de date pentru scanare.

6.1.17. Fișierul text va fi investigat sumar pentru a depista eventuale caractere ”albe” sau caractere speciale din documentul original. Lucrările care conțin astfel de caractere în mod repetat, abuziv vor fi clasificate într-un Raport de fraudă care va fi înaintat către Biroul Consiliului Facultății pentru investigare și aplicarea sancțiunilor.

6.1.18. Raportul de fraudă va fi publicat până la susținerea publică a lucrărilor pe Portalul facultății în Licență, Disertație sau Doctorat după caz.

6.1.19. Pas 6 – Departamentul de e-Learning va realiza un Raport de scanare care va fi înaintat către Biroul Consiliului Facultății pentru investigare și aplicarea sancțiunilor sau aprobare după caz.

6.1.20. Procentele de plagiat sub 40% sunt acceptate pentru susținere publică iar profesorii din comisii NU pot motiva respingerea unei lucrări de la susținerea publică pe baza unui procent mai mic strict de 40%, dar au libertatea de a evalua o lucrare conform propriilor valori și a normativelor în vigoare.

6.2 Descrierea activităților în caz de detecție a plagiatului

6.2.1. În cazul în care se constată o situație de fraudă și/sau plagiat, Biroul Consiliului Facultății va decide eliminarea lucrării de la susținerea publică și aplică următoarele sancțiuni studentului, masterandului sau doctorandului: avertisment scris și/sau exmatriculare.

6.2.2. Studentul, masterandul sau doctorandul în cauză are posibilitatea de a face contestație timp de 24 de ore de la incident. Biroul Consiliului Facultății poate soluționa cazul favorabil studentului, masterandului sau doctorandului, acțiunea fiind astfel finalizată.

6.2.3. Dacă în urma studierii cazului, Biroul Consiliului Facultății constată frauda și/sau plagiatul, stabilește sancțiunile și informează studentul, masterandul sau doctorandul cu privire la sancțiunile impuse, în curs de 24 de ore, urmând aplicarea sancțiunilor.

6.2.4. Sancțiunile impuse unui student, masterand sau doctorand vor fi consemnate în dosarul personal al acestuia.

6.3 Sancțiuni impuse în caz de plagiat

6.3.1. În cazul în care lucrarea a fost declarată respinsă, va fi declarată nulă de către Biroul Consiliului Facultății, iar studentului, masterandului sau doctorandului îi va fi interzisă participarea la viitoarele examinări timp de 12 luni. Dacă studentul, masterandul sau doctorandul a plagiat o lucrare de licență, disertație sau doctorat, coordonatorul științific va fi sancționat prin suspendarea drepturilor de a coordona lucrări de finalizare a studiilor, până la soluționarea cazului.

6.3.2. În cazul în care prin orice formă, inclusiv cele de la punctul 6.1.17, studentul încearcă să fraudeze sistemul de detecție a plagiatului, Biroul Consiliului Facultății, pe baza Raportului de fraudă, va dispune eliminarea lucrării din examen, exmatricularea studentului, masterandului sau doctorandului căruia îi va fi interzisă participarea la viitoarele examinări timp de 24 luni.

6.4 Excepții pentru analiza procentului de plagiat

6.4.1. Biroul Consiliului Facultății poate decide diminuarea procentului de plagiat al unei lucrări de licență, disertație sau doctorat în unul din următoarele cazuri:

 • · Texte ale autorului, incluse în lucrări sau proiecte predate la disciplina Proiecte economice și care au fost incluse și în lucrarea de licență;
 • · Texte ale autorului incluse în referate de specialitate susținute public la diferite concursuri studențești, olimpiade sau reviste științifice incluse și în lucrarea de licență, disertație sau doctorat;
 • · Texte ale autorului incluse în referate de doctorat susținute public, incluse și în lucrarea de doctorat.

6.5 Prevenirea plagiatului

Pentru a preveni plagiatul în rândul studenților, masteranzilor sau doctoranzilor, tutorii de an și/sau persoanele responsabile oferă, încă de la începutul activității academice, cât mai multe informații cum ar fi:

 • · definiția fraudei și a plagiatului
 • · exemple de cazuri concrete
 • · sancțiuni impuse
 • · modul de soluționare a cazurilor
 • · explicarea metodologiei de întocmire a unei lucrări științifice
 • · metodica studiului și a pregătirii pentru examen
 • · discuții libere
 • · materiale de informare: flyere, postere etc

7 ÎNREGISTRĂRI

7.1. Raport de fraudă

7.2. Raport de scanare

7.3. Decizia Biroului Consiliului Facultății

8 RESURSE

8.1. Identificarea necesarului de resurse este asigurată de către Biroul Consiliului Facultății.

8.2. Pentru derularea procesului documentat sunt necesare trei categorii de resurse: umane, materiale și financiare.

8.3. Biroul Consiliului Facultății transmite spre aprobare Conducerii Facultății necesarul de resurse.

===== Final procedură ======

Aștept timp de o săptămână comentarii și sugestii.

Referințe web:

Despre oameni: pâraie, râuri și fluvii

În urmă cu ceva timp, prin decembrie 2011, am avut o revelație legată de cursul vieții și modul în care ne prezentăm, existăm, interacționăm, asemănător cursurilor de apă. Adeseori, am folosit termenul de pârâuri variantă lexicală mai puțin utilizată decât pâraie. De asemenea, în timp, am sesizat că există o serie de factori comuni care ne influențează cursul, pe care le-am metamorfozat în apă, maluri, diguri, baraje, aluviuni, afluenți, izvoare, dealuri, munți și câmpii. Nu există un sens general valabil pentru fiecare dintre ele, rămânând la latitudinea și imaginația cititorului să le asocieze în funcție de contextul existenței sau înțelegerii lor. Unele dintre mesaje sunt legate sau ca o continuare, altele nu au nici o legătură. Mi-ar fi plăcut să știu să desenez sau să fac fotografii ale situațiilor pe care mi le-am imaginat… dar poate într-un viitor.

Totodată, mi-am propus un studiu social-media mai elaborat pornind de la ipoteza: No FACTS, No Like. Exact cam așa a fost. În mare parte, datorită caracterului prea general, tehnic sau abstract al statusurilor din categoria Despre oameni, media generală a like-urilor pentru toate posturile a a fost undeva în jur de 15.

Învățămintele, neelaborate, ale demersului au fost legate de faptul că dacă un status nu prezintă interes, dacă este susținut, în timp, poate crea o imagine definitorie sau asimilată asupra autorului său, în mediul respectiv sau în cercul social off-line.

Nu le am eu cu marketingul, dar presupun că deja există astfel de campanii de creare a unei imagini despre un brand, produs sau serviciu. Treaba lor, eu doar m-am amuzat la comentarii sau exprimat stări de fapt sau spirit în acele statusuri.

Fără prea multe comentarii, o să vă prezint o cronologie a lor. Mai sunt și buruieni printre ape, dar asta pentru că mi s-au părut interesante să le unesc sub același topic. Aici nu suntem pe Facebook ca să putem da Like celor cărora le înțelegeți sensul, vi se potrivesc, aplică sau vă plac pur și simplu.

Voi încerca să închid topicul… asta dacă mă lasă (ne)inspirația! :) 

~ 2011 ~

Dec 9 – Fiecare pârâu poate ajunge un fluviu… dacă plouă suficient.
Dec 10 – Fluviile sunt cu atât mai mari cu cât au mai multe pâraie care le alimentează.
Dec 12 – Pentru ca fluviile să fie curate, pâraiele trebuie protejate!
Dec 12 – Când cursul pârâului este oprit de obstacole, în jurul acestora se formează mocirlă și mlaștini.
Dec 14 – Având afluenți puternici, orice fluviu poate străpunge munții!
Dec 15 – După ce străpunge munții, fiecare fluviu își găsește liniștea în meandrele câmpiei.
Dec 15 – În unele fluvii trăiesc broaște, pești sau alte vietăți… iar în altele trăiesc adevărați crocodili!
Dec 16 – Adevăratele fluvii nu-și bazează existența pe lacrimi.
Dec 17 – Este mai ușor și mai ieftin să pui baraje pe pâraie decât în calea fluviilor.
Dec 18 – Orice fluviu își găsește sfârșitul într-o mare…

 

~ 2012 ~

Jan 16 – Când pâraiele se agită, fluviile se tulbură.
Jan 19 – Când apa pârâului este otrăvită, în fluviu mor mulți pești.
Feb 8 – Pâraiele cu izvoare în munte și ape repezi îngheață mai greu.
Feb 10 – Oricât de greu ar fi, un fluviu nu dă niciodată înapoi!
Feb 12 – Nici un fluviu nu are un curs perfect drept, meandrele apărând cu atât mai des cu cât ne apropiem de câmpie.
Feb 12 – Dacă digurile sunt construite deficitar, cu suficiente precipitatii, fiecare fluviu poate trece de ele.
Feb 28 – După inundații, apele trec, mâlul rămâne.
Feb 28 – Pe cursul pârâurilor poate apărea din senin în mijlocul apei… un bolovan! :)
Mar 6 – Când malurile nu sunt solide, sau când nu sunt diguri suficiente, apele dau adesea pe de lături.
Mar 9 – Cu cât apele sunt mai mari, cu atât valurile sunt mai înalte.
Mar 13 – Aluviunile care murdăresc apa unui fluviu nu sunt doar rodul cursului lor, ci și al pâraielor care-l alimentează.
Mar 19 – Uneori percepem viața ca pe o apă care curge cu un anumit sens, alteori ni se pare doar ca ne ducem la vale.
Mar 22 – Există un loc în care toate apele sunt din lapte și miere. Dar aici fiecare ne ducem aluviunile înainte!
Mar 27 – Zgomotul este mult mai puternic atunci când se prăbuşesc fluviile în cascadă.
Mar 31 – Barajele nu opresc cursul apelor ci le dau răgaz de limpezire, domolire și reevaluare.
Apr 10 – Fiecare fluviu are un curs al său, dar uneori mai “taie” câte un deal atunci când te aștepți mai puțin.
Apr 12 – Orice floare se ofilește dacă nu o uzi la timp sau suficient.
Apr 15 – Uneori și buruienile pot face flori.
Apr 18 – Dacă plouă la deal, apa e tulbure la vale.
Apr 29 – Când pâraiele seacă, nici fluviile nu mai au prea multă apă.
Apr 30 – Un pârâu ajuns în albia unui fluviu secat nu face decât să se piardă în mocirlă.
May 2 – Cu cât ne afundăm mai mult in mocirlă cu atât visele noastre își pierd culoarea.
May 3 – Când ai mai multe pâraie în care să te scalzi, îl alegi pe cel cu apa cea mai curată.
May 7 – Când sunt prea zbuciumate, apele nu fac decât să-și surpe propriile maluri.
May 15 – Alimentat doar de pârâuri murdare, fluviile nu vor avea niciodată apa limpede.
May 21 – Un fir de apă vărsat pe o suprafață plană nu mai curge. Se împrăștie!
May 22 – Ca să poți aduce lumină în viața altora, tu însuți trebuie să strălucești!
May 23 – Oricât de multă apă ar avea un fluviu, întotdeauna mai este loc de câțiva stropi de ploaie.
Jun 3 – Oricât s-ar crede sau s-ar dori, nu toate pârâurile izvorăsc egal și nu toate au aceleași sanse. Totul depinde de relief… dar și de puterea izvoarelor!
Jun 5 – Dacă afară plouă și e urât, gândește că florile nu ar crește la fel de frumos atunci când iese soarele.
Jun 7 – Pârâurilor înecate în propria mocirlă, degeaba le întinzi o floare… o vor murdări la prima atingere.
Jun 9 – Fluviile nu o pot lua niciodată de la capat.
Jun 11 – Când fluviul se alimentează numai din pâraie care seacă la prima secetă, va deveni el însuși o mocirlă cu apă verde urât mirositoare.
Jun 13 – Urmează cursul apei dar nu te lăsa dus de val!
Jun 26 – Nu poți determina un fluviu să curgă prin albia unui pârâu.
Jun 29 – Pâraiele ajung fluvii când se provoacă viituri. Și atunci distrug totul în calea lor.
Jul 4 – În fața valurilor, malurile se erodează. Întotdeauna!
Jul 9 – Pâraiele și fluviile au o singură valoare în comun: apa.
Jul 30 – După fiecare obstacol depășit, fluviu merge înainte, cărând după sine plusul de aluviuni acumulate.
Sep 24 – Uneori apa trece doar pentru a curge la vale.
Oct 5 – In bălțile din campie nu poți crește balene.
Oct 15 – In viața fiecărui copac vine o vreme când frunzele se usucă și cad.
Oct 17 – In condiții de relief accidentat, râul pentru a ajunge la vale, trebuie să sape ce e moale, să ocolească ce e tare și să se odihnească în spatele celui mare.
Oct 25 – Dacă vrei să fii un Vultur, învață să zbori de sus!
Nov 4 – Când apele sunt mici, nici valurile nu sunt prea mari.
Dec 2 – Este greu să iei până și o picătură de apă dintr-un pârâu ca să-l faci un râu puternic pe altul, dacă nu ești afluent direct.
Dec 15 – Fiecare pârâu are un curs al său. Poate el să-și aleagă dacă va lupta cu stâncile sau se va scurge prin mocirlă?

 

~ 2013 ~

Jan 4 – Când curgerea e lină, poți să-ți dai seama mai ușor cât de tulbure e apa.
Jan 7 – Fluviile lungi au atât de multe povesti nescrise…
Jan 8 – Numai pârâurile care nu știu că nu au nici o șansă se apucă să strabată munții sau să treacă pe sub ei.
Jan 15 – Unde plouă suficient, cresc și flori dar și buruieni!
Jan 17 – Cand ești doar un pârâu care vrea să străbată un relief lutos, ajungi de cele mai multe ori… doar apă freatică.
Jan 18 – Chiar daca ești un râu puternic, atunci când muntele din fața ta este prea abrupt… ocolește-l!

Cam asta a fost! Orice comentariu, interpretare critică este bine venită.

Pentru contorizare am folosit aplicația web: http://archivedbook.com

Zile bune și cursuri line!

Blog la WordPress.com.

SUS ↑